Total: 0 items

Sandwiches and snacks


sa003 Olive Black Small x 10 sa004 Olive Green Small x 10 sa014 Reception Sandwich Cheese (White) sa015 Sandwich Ham Salad (White) sa017 Roll Cheese Filling sa019 Roll Ham Filling sa023 Roll Salad Filling sa025 Sandwich Cheese Salad (White) sa026 Sandwich Tuna (White) sa037 Celery Canapes x3 (END OF LINE) sa038 Cocktail Sausage x 5 sa039 Crisp x 5 sa040 Gherkin Small x 5 sa041 Pickled Onion x 5 sa043 Olive Stuffed x 10 sa045 Vol Au Vent sa046 Tomato Boat sa049 Basket Canape x 4 sa065 Olive Green Large x 5 sa066 Olive Black Large x 5 sa076 Reception Sandwich Cheese (Brown) sa077 Sandwich Cheese Salad (Brown) sa078 Sandwich Ham Salad (Brown) sa079 Sandwich Tuna (Brown) sa088 Gherkin Slice x 5 sa109 Reception Sandwich Ham (Brown) sa110 Reception Sandwich Ham (White) sa111 Mini Toast Canape x 4 sa112 Square Canape x 4 sa113 Round Canape Large x 3 sa123 Round Canape x 4